วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระเครื่องธาตุขามแก่นพระเครื่องพระธาตุขามแก่น ตามที่ได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นปู่รุ่นย่า เล่าให้ฟังว่า ท่านสร้างรุ่นแรกเมื่อประมาณปี 2495 โดย พระครูโสภิตบุญสาร(หลวงปู่บุญมี) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นคนสร้าง โดยนำเอาองค์พระธาตุที่แตกหัก ผสมกับว่านที่เป็นมงคลต่างๆ วัตถุประสงค์ในการสร้างในขณะนั้น คือทำเป็นที่ระรึกในการบูรณะองค์พระธาตุขามแก่นที่แตกหัก โดยส่วนยอดของพระธาตุได้แตกหักมา โดยในครั้งนั้น มีการให้บูชาจากวัด องค์ละ 5 บาท พระธาตุขามแก่นเป็นสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่นมา สร้างมาประมาณ 2500 ปี โดยภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระอังคารธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ เป็นที่เคารพศัทธาของชาวขอนแก่นมาก โดยเฉพาะตัวผมเองมีความเคารพศัทธามาก พระธาตุขามแก่นรุ่นแรก ตามที่ได้รับคำบอกเล่า จากหลายๆคน ทั้งคนรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ มีประสพการณ์ ทางด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยม เป็นยิ่งนัก โดยคนรุ่นเก่า ที่เป็นทหาร และไปรบที่สงครามเวียดนาม เล่าให้ฟังว่า คนที่ไปรบและมีองค์พระธาตุเป็นที่ยึดเหนี่ยว ไม่มีใครได้รับอันตรายจากการรบเลย ในพื้นที่ ปัจจุบันแทบหาไม่ได้แล้ว ใครมีก็เก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดก ตกทอด